Primary Teacher Badli Niyam Related Latest News Report

Primary Teacher Badli Niyam Related Latest News Report 


Shixako ni Badli Have Seniority thi nahi pan Manasvi Gunankan thi thase: Nava Niyamo thi Vidhava Viklango ne Anyay vadhse ... today Sandesh News report.

Sattavar Jaherat pahela j social media ma Viral thaya niyamo.

Rajya Shixan vibhag dvara shixako no Aantrik badli & Jillafer badli na Niyamo ghadvani navi formula pramane tharav karvama aavse to atyar sudhi je shixako ne Badli ma agrimata malti hati teva valmiki, Viklang, Dampati kissa ma tatha vidhava shixako ne bhare anyay thase. karan ke nava Niyamo pramane Matra Nokri ni seniority j nahi pan manasvi gunankan Padhdhati mujab badli ni patrata ganvama aavse..
more info read below news report.

Today Sandesh News Report.. 13-08-19